X

您好!

点击下方进入个人账户,查看您的个人信息、订位信息,以及火车行程详情。

Raileurope
穆蒂耶尔 - 圣莫里茨堡
78 In stock

列车 穆蒂耶尔 → 圣莫里茨堡


车程 29 - 77

数目
?
线路详情 往返穆蒂耶尔和圣莫里茨堡之间平均需时<|2|>分钟。最短路线需时<|3|>分钟。以穆蒂耶尔为起点的首趟火车在<|4|>发车,末趟火车在<|5|>发车。每天平均有<|6|>趟火车往返穆蒂耶尔和圣莫里茨堡,约每<|7|>分钟一趟火车。

穆捷,户外运动爱好者的天堂 穆捷是法国东南部的罗讷 - 阿尔卑斯地区的一个小县城。在这座被群山环绕的小镇中,您在呼吸新鲜空气的同时,可以让您的身心得到充分的放松与休息。 了解更多穆蒂耶尔

圣莫里斯,“山在城中” 位于海拔840米,圣莫里斯镇当之无愧其标语:“山中之城”。度假者可以在此找到最著名的滑雪胜地“Les Arcs”,这里有观看难以置信的的塔朗泰斯山谷和勃朗峰风景的最佳视觉角度。 了解更多圣莫里茨堡

时刻表

预订车票,由穆蒂耶尔前往圣莫里茨堡 77 77


  出发 抵达 车行时长 换乘 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
1 MOUTIERS SALINS B
07:02
BOURG ST MAURICE
07:40
车次: 5705 提供家庭式车厢 餐厅设施 自行车运送需付费
预订这列火车
07:02 07:40 00:38 直达 1 0 0 1 1 0 0
1 MOUTIERS SALINS B
10:26
BOURG ST MAURICE
10:55
车次: 83105
提供运输自行车的设施
预订这列火车
10:26 10:55 00:29 直达 1 1 1 1 1 1 1
1 MOUTIERS SALINS B
12:26
BOURG ST MAURICE
12:55
车次: 83115
提供运输自行车的设施
预订这列火车
12:26 12:55 00:29 直达 1 1 1 0 1 1 0
1 MOUTIERS SALINS B
14:28
BOURG ST MAURICE
14:58
车次: 17905
提供运输自行车的设施
预订这列火车
14:28 14:58 00:30 直达 0 0 0 1 0 1 1
1 MOUTIERS SALINS B
17:23
BOURG ST MAURICE
17:55
车次: 83133
提供运输自行车的设施
预订这列火车
17:23 17:55 00:32 直达 1 1 1 0 1 1 0
1 MOUTIERS SALINS B
18:26
BOURG ST MAURICE
18:55
车次: 83137
提供运输自行车的设施
预订这列火车
18:26 18:55 00:29 直达 1 1 1 1 1 1 1
1 MOUTIERS SALINS B
19:24
BOURG ST MAURICE
19:56
车次: 83141
提供运输自行车的设施
预订这列火车
19:24 19:56 00:32 直达 1 1 1 0 1 0 0
1 MOUTIERS SALINS B
20:26
BOURG ST MAURICE
20:58
车次: 17907
提供运输自行车的设施
预订这列火车
20:26 20:58 00:32 直达 1 1 1 0 1 1 0
1 MOUTIERS SALINS B
21:23
BOURG ST MAURICE
21:55
车次: 83143
提供运输自行车的设施
预订这列火车
21:23 21:55 00:32 直达 1 1 1 1 1 1 1
  出发 抵达 车行时长 换乘 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
1 BOURG ST MAURICE
06:08
MOUTIERS SALINS B
06:36
车次: 83150
提供运输自行车的设施
预订这列火车
06:08 06:36 00:28 直达 1 1 1 0 1 0 0
1 BOURG ST MAURICE
07:05
MOUTIERS SALINS B
07:34
车次: 83158
提供运输自行车的设施
预订这列火车
07:05 07:34 00:29 直达 1 1 0 0 0 1 0
1 BOURG ST MAURICE
11:05
MOUTIERS SALINS B
11:36
车次: 83164
提供运输自行车的设施
预订这列火车
11:05 11:36 00:31 直达 1 1 1 1 1 1 1
1 BOURG ST MAURICE
13:05
MOUTIERS SALINS B
13:36
车次: 83174
预订这列火车
13:05 13:36 00:31 直达 1 1 1 0 1 1 0
1 BOURG ST MAURICE
15:05
MOUTIERS SALINS B
15:36
车次: 83178
提供运输自行车的设施
预订这列火车
15:05 15:36 00:31 直达 1 1 1 1 1 1 1
1 BOURG ST MAURICE
17:04
MOUTIERS SALINS B
17:37
车次: 17914
提供运输自行车的设施
预订这列火车
17:04 17:37 00:33 直达 0 0 0 1 0 0 1
1 BOURG ST MAURICE
17:05
MOUTIERS SALINS B
17:36
车次: 83190
提供运输自行车的设施
预订这列火车
17:05 17:36 00:31 直达 1 1 1 0 1 1 0
1 BOURG ST MAURICE
19:05
MOUTIERS SALINS B
19:36
车次: 83194
提供运输自行车的设施
预订这列火车
19:05 19:36 00:31 直达 1 1 1 0 1 1 0
1 BOURG ST MAURICE
19:05
MOUTIERS SALINS B
19:37
车次: 17918
提供运输自行车的设施
预订这列火车
19:05 19:37 00:32 直达 0 0 0 1 0 0 1
1 BOURG ST MAURICE
20:24
MOUTIERS SALINS B
20:59
车次: 5708 提供家庭式车厢 自行车运送需付费
预订这列火车
20:24 20:59 00:35 直达 0 0 0 0 0 0 1
1 BOURG ST MAURICE
21:08
MOUTIERS SALINS B
21:46
车次: 5706 提供家庭式车厢 自行车运送需付费
预订这列火车
21:08 21:46 00:38 直达 0 0 1 1 0 0 0
 

实用信息

回顾和评价

总体评价

尚未有关于此产品评价

凭借欧洲铁路法国通票,节省金钱,畅游更多地方 凭借欧洲铁路法国通票,节省金钱,畅游更多地方 想要探索发掘法国精彩一面的话,通票可能正是您需要的铁路产品,因为它可以让您在所选国家内无限次搭乘火车,发掘更多精彩事物! 欧洲铁路法国通票

订阅我们的电子通讯

注册