X

您好!

点击下方进入个人账户,查看您的个人信息、订位信息,以及火车行程详情。

Raileurope
利摩日 - 昂古莱姆
170 In stock

列车 利摩日 → 昂古莱姆


车程 1h38 - 169

数目
?
线路详情 往返利摩日和昂古莱姆之间平均需时<|2|>分钟。最短路线需时<|3|>分钟。以利摩日为起点的首趟火车在<|4|>发车,末趟火车在<|5|>发车。每天平均有<|6|>趟火车往返利摩日和昂古莱姆,约每<|7|>分钟一趟火车。
  • 出发车站 : Limoges benedicti ( )
    Limoges montjovis ( )
  • 到达车站 : Angouleme (4, Place de la gare 16022 Angouleme cedex)

利摩日以及它那些珍贵的瓷器 利摩日地处法国的西南部,位于中部山脉的山脚下。这座拥有125000名人口的城市沿着维埃纳河而建,距离波尔多有大约280公里的距离。 了解更多利摩日

昂古莱姆, 法国漫画之都l 漫步在法国昂古莱姆(Angoulême)的城墙边,可以看到墙上错综复杂的壁画和稀奇古怪的漫画使建筑物生辉。法国是一个非常痴迷漫画的国家,而昂古莱姆是漫画世界的中心,这里有玻璃嵌板的全国连环画中心(National Comic Strip Centre),也是生机勃勃的国际漫画节(International Comics Festival)的故里。 了解更多昂古莱姆

时刻表

预订车票,由利摩日前往昂古莱姆 169 169


  出发 抵达 车行时长 换乘 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
1 LIMOGES BENEDICTI
05:32
ANGOULEME
07:32
车次: 68120
提供运输自行车的设施
预订这列火车
05:32 07:32 02:00 直达 1 0 0 0 1 0 0
1 LIMOGES BENEDICTI
05:32
SAILLAT CHASSENON
06:19
车次: 68120
提供运输自行车的设施
2 SAILLAT CHASSENON
06:43
ANGOULEME
08:08
车次: 68122
提供运输自行车的设施
预订这列火车
05:32 08:08 02:36 1 1 0 0 0 1 0 0
1 LIMOGES MONTJOVIS
05:40
ANGOULEME
07:32
车次: 68120
提供运输自行车的设施
预订这列火车
05:40 07:32 01:52 直达 1 0 0 0 1 0 0
1 LIMOGES MONTJOVIS
05:40
SAILLAT CHASSENON
06:19
车次: 68120
提供运输自行车的设施
2 SAILLAT CHASSENON
06:43
ANGOULEME
08:08
车次: 68122
提供运输自行车的设施
预订这列火车
05:40 08:08 02:28 1 1 0 0 0 1 0 0
1 LIMOGES BENEDICTI
05:53
ANGOULEME
08:08
车次: 68122
提供运输自行车的设施
预订这列火车
05:53 08:08 02:15 直达 1 1 1 0 1 0 0
1 LIMOGES MONTJOVIS
06:01
ANGOULEME
08:08
车次: 68122
提供运输自行车的设施
预订这列火车
06:01 08:08 02:07 直达 1 1 1 0 1 0 0
1 LIMOGES BENEDICTI
08:22
ANGOULEME
10:08
车次: 68138
提供运输自行车的设施
预订这列火车
08:22 10:08 01:46 直达 0 0 0 0 0 1 0
1 LIMOGES MONTJOVIS
08:30
ANGOULEME
10:08
车次: 68138
提供运输自行车的设施
预订这列火车
08:30 10:08 01:38 直达 0 0 0 0 0 1 0
1 LIMOGES BENEDICTI
12:20
ANGOULEME
14:15
车次: 68128
提供运输自行车的设施
预订这列火车
12:20 14:15 01:55 直达 0 0 0 1 0 0 1
1 LIMOGES MONTJOVIS
12:28
ANGOULEME
14:15
车次: 68128
提供运输自行车的设施
预订这列火车
12:28 14:15 01:47 直达 0 0 0 1 0 0 1
1 LIMOGES BENEDICTI
12:33
ANGOULEME
14:26
车次: 68126
提供运输自行车的设施
预订这列火车
12:33 14:26 01:53 直达 1 1 1 0 1 1 0
1 LIMOGES MONTJOVIS
12:41
ANGOULEME
14:26
车次: 68126
提供运输自行车的设施
预订这列火车
12:41 14:26 01:45 直达 1 1 1 0 1 1 0
1 LIMOGES BENEDICTI
17:25
ANGOULEME
19:22
车次: 68134
提供运输自行车的设施
预订这列火车
17:25 19:22 01:57 直达 1 1 1 1 1 1 1
1 LIMOGES BENEDICTI
17:25
SAILLAT CHASSENON
18:10
车次: 68134
提供运输自行车的设施
2 SAILLAT CHASSENON
19:34
ANGOULEME
20:37
车次: 68132
提供运输自行车的设施
预订这列火车
17:25 20:37 03:12 1 0 0 1 1 1 0 1
1 LIMOGES MONTJOVIS
17:33
ANGOULEME
19:22
车次: 68134
提供运输自行车的设施
预订这列火车
17:33 19:22 01:49 直达 1 1 1 1 1 1 1
1 LIMOGES MONTJOVIS
17:33
SAILLAT CHASSENON
18:10
车次: 68134
提供运输自行车的设施
2 SAILLAT CHASSENON
19:34
ANGOULEME
20:37
车次: 68132
提供运输自行车的设施
预订这列火车
17:33 20:37 03:04 1 0 0 1 1 1 0 1
1 LIMOGES BENEDICTI
18:37
ANGOULEME
20:37
车次: 68132
提供运输自行车的设施
预订这列火车
18:37 20:37 02:00 直达 0 0 1 1 1 0 1
1 LIMOGES MONTJOVIS
18:48
ANGOULEME
20:37
车次: 68132
提供运输自行车的设施
预订这列火车
18:48 20:37 01:49 直达 0 0 1 1 1 0 1
  出发 抵达 车行时长 换乘 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
1 ANGOULEME
05:55
LIMOGES MONTJOVIS
07:41
车次: 68121
提供运输自行车的设施
预订这列火车
05:55 07:41 01:46 直达 1 1 1 0 1 1 0
1 ANGOULEME
05:55
LIMOGES BENEDICTI
07:50
车次: 68121
提供运输自行车的设施
预订这列火车
05:55 07:50 01:55 直达 1 1 1 0 1 1 0
1 ANGOULEME
05:55
SAILLAT CHASSENON
07:04
车次: 68121
提供运输自行车的设施
2 SAILLAT CHASSENON
08:55
LIMOGES MONTJOVIS
09:29
车次: 68123
提供运输自行车的设施
预订这列火车
05:55 09:29 03:34 1 1 1 1 0 1 0 0
1 ANGOULEME
05:55
SAILLAT CHASSENON
07:04
车次: 68121
提供运输自行车的设施
2 SAILLAT CHASSENON
08:55
LIMOGES BENEDICTI
09:38
车次: 68123
提供运输自行车的设施
预订这列火车
05:55 09:38 03:43 1 1 1 1 0 1 0 0
1 ANGOULEME
07:52
LIMOGES MONTJOVIS
09:29
车次: 68123
提供运输自行车的设施
预订这列火车
07:52 09:29 01:37 直达 1 1 1 0 1 0 0
1 ANGOULEME
07:52
LIMOGES BENEDICTI
09:38
车次: 68123
提供运输自行车的设施
预订这列火车
07:52 09:38 01:46 直达 1 1 1 0 1 0 0
1 ANGOULEME
12:04
LIMOGES MONTJOVIS
13:42
车次: 68107
提供运输自行车的设施
预订这列火车
12:04 13:42 01:38 直达 1 1 0 0 1 1 0
1 ANGOULEME
12:04
LIMOGES BENEDICTI
13:52
车次: 68107
提供运输自行车的设施
预订这列火车
12:04 13:52 01:48 直达 1 1 0 0 1 1 0
1 ANGOULEME
12:30
LIMOGES MONTJOVIS
14:15
车次: 68105
提供运输自行车的设施
预订这列火车
12:30 14:15 01:45 直达 0 0 1 0 0 0 0
1 ANGOULEME
12:30
LIMOGES BENEDICTI
14:24
车次: 68105
提供运输自行车的设施
预订这列火车
12:30 14:24 01:54 直达 0 0 1 0 0 0 0
1 ANGOULEME
14:54
LIMOGES MONTJOVIS
16:34
车次: 68125
提供运输自行车的设施
预订这列火车
14:54 16:34 01:40 直达 0 0 0 1 0 0 1
1 ANGOULEME
14:54
LIMOGES BENEDICTI
16:43
车次: 68125
提供运输自行车的设施
预订这列火车
14:54 16:43 01:49 直达 0 0 0 1 0 0 1
1 ANGOULEME
14:54
SAILLAT CHASSENON
15:55
车次: 68125
提供运输自行车的设施
2 SAILLAT CHASSENON
18:12
LIMOGES MONTJOVIS
18:46
车次: 68109
提供运输自行车的设施
预订这列火车
14:54 18:46 03:52 1 0 0 0 1 0 0 1
1 ANGOULEME
14:54
SAILLAT CHASSENON
15:55
车次: 68125
提供运输自行车的设施
2 SAILLAT CHASSENON
18:12
LIMOGES BENEDICTI
18:55
车次: 68109
提供运输自行车的设施
预订这列火车
14:54 18:55 04:01 1 0 0 0 1 0 0 1
1 ANGOULEME
17:07
LIMOGES MONTJOVIS
18:46
车次: 68109
提供运输自行车的设施
预订这列火车
17:07 18:46 01:39 直达 1 1 1 1 1 0 1
1 ANGOULEME
17:07
LIMOGES BENEDICTI
18:55
车次: 68109
提供运输自行车的设施
预订这列火车
17:07 18:55 01:48 直达 1 1 1 1 1 0 1
1 ANGOULEME
17:07
SAILLAT CHASSENON
18:09
车次: 68109
提供运输自行车的设施
2 SAILLAT CHASSENON
19:32
LIMOGES BENEDICTI
20:19
车次: 68127
提供运输自行车的设施
预订这列火车
17:07 20:19 03:12 1 1 1 1 0 1 0 0
1 ANGOULEME
17:07
SAILLAT CHASSENON
18:09
车次: 68109
提供运输自行车的设施
2 SAILLAT CHASSENON
19:32
LIMOGES MONTJOVIS
20:10
车次: 68127
提供运输自行车的设施
预订这列火车
17:07 20:10 03:03 1 1 1 1 0 1 0 0
1 ANGOULEME
17:07
SAILLAT CHASSENON
18:09
车次: 68109
提供运输自行车的设施
2 SAILLAT CHASSENON
20:15
LIMOGES BENEDICTI
21:02
车次: 68129
提供运输自行车的设施
预订这列火车
17:07 21:02 03:55 1 0 0 0 1 0 0 1
1 ANGOULEME
17:07
SAILLAT CHASSENON
18:09
车次: 68109
提供运输自行车的设施
2 SAILLAT CHASSENON
20:15
LIMOGES MONTJOVIS
20:53
车次: 68129
提供运输自行车的设施
预订这列火车
17:07 20:53 03:46 1 0 0 0 1 0 0 1
1 ANGOULEME
18:20
LIMOGES MONTJOVIS
20:10
车次: 68127
提供运输自行车的设施
预订这列火车
18:20 20:10 01:50 直达 1 1 1 0 1 0 0
1 ANGOULEME
18:20
LIMOGES BENEDICTI
20:19
车次: 68127
提供运输自行车的设施
预订这列火车
18:20 20:19 01:59 直达 1 1 1 0 1 0 0
1 ANGOULEME
18:20
SAILLAT CHASSENON
19:31
车次: 68127
提供运输自行车的设施
2 SAILLAT CHASSENON
20:56
LIMOGES BENEDICTI
21:42
车次: 68131
提供运输自行车的设施
预订这列火车
18:20 21:42 03:22 1 0 0 1 0 1 0 0
1 ANGOULEME
18:20
SAILLAT CHASSENON
19:31
车次: 68127
提供运输自行车的设施
2 SAILLAT CHASSENON
20:56
LIMOGES MONTJOVIS
21:34
车次: 68131
提供运输自行车的设施
预订这列火车
18:20 21:34 03:14 1 0 0 1 0 1 0 0
1 ANGOULEME
19:00
LIMOGES MONTJOVIS
20:53
车次: 68129
提供运输自行车的设施
预订这列火车
19:00 20:53 01:53 直达 0 0 0 1 0 1 1
1 ANGOULEME
19:00
LIMOGES BENEDICTI
21:02
车次: 68129
提供运输自行车的设施
预订这列火车
19:00 21:02 02:02 直达 0 0 0 1 0 1 1
1 ANGOULEME
19:48
LIMOGES MONTJOVIS
21:34
车次: 68131
提供运输自行车的设施
预订这列火车
19:48 21:34 01:46 直达 0 0 1 0 1 0 0
1 ANGOULEME
19:48
LIMOGES BENEDICTI
21:42
车次: 68131
提供运输自行车的设施
预订这列火车
19:48 21:42 01:54 直达 0 0 1 0 1 0 0
 

实用信息

回顾和评价

总体评价

尚未有关于此产品评价

凭借欧洲铁路法国通票,节省金钱,畅游更多地方 凭借欧洲铁路法国通票,节省金钱,畅游更多地方 想要探索发掘法国精彩一面的话,通票可能正是您需要的铁路产品,因为它可以让您在所选国家内无限次搭乘火车,发掘更多精彩事物! 欧洲铁路法国通票

订阅我们的电子通讯

注册