Raileurope
我们正在处理您的请求
里昂 - 斯特拉斯
153

列车 里昂 → 斯特拉斯

¥153


我们正在处理您的请求


概览 往返里昂和斯特拉斯 之间平均需时 4h58分钟。最短路线需时 3h27分钟。以里昂为起点的首趟火车在06:00发车,末趟火车在20:08发车。每天平均有24趟火车往返里昂和斯特拉斯 ,约每34分钟一趟火车。
 • 出发车站 : Lyon part dieu (5, Place Charles Béraudier 69003 Lyon)
  Lyon perrache (14, cours de Verdun 69286 Lyon cedex 02)
 • 到达车站 : Strasbourg (20 Place de la gare 67000 Strasbourg)
  Mulhouse ville (10, Avenue du Général Leclerc 68100 Mulhouse)
为什么选择我们?
 • 550 万名


  旅客(2015 年)
  值得信赖的
  欧洲火车票及通票经销商
  火车旅行在大众变得更普及流行,而我们一直与旅客并肩,提供专业可 的服务,备受信赖。
 • 15,000 个


  欧洲目的地
  一站式简易购票体验
  我们为旅客提供全方位欧洲火车旅行产品,包括点到点车票、通票,以及各式各 的观光活动体验。
 • 75 年+


  火车旅行资深经验
  欧洲旅游专家
  在过去 75 年里,我们一直致力让欧洲火车旅行变得更简单 阻。
需要帮助?


时刻表

¥153 ¥382

里昂 -> 斯特拉斯

  出发 抵达 车行时长 换乘 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
1 LYON PART DIEU
06:00
STRASBOURG
10:14
车次: 6880
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
预订这列火车
06:00 10:14 04:14 直达 0 0 0 1 0 1 1
1 LYON PART DIEU
06:00
MULHOUSE VILLE
09:19
车次: 6880
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
2 MULHOUSE VILLE
09:32
STRASBOURG
10:37
车次: 32314
提供运输自行车的设施
预订这列火车
06:00 10:37 04:37 1 0 0 0 1 0 1 0
1 LYON PART DIEU
06:00
MULHOUSE VILLE
09:19
车次: 6880
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
2 MULHOUSE VILLE
09:35
STRASBOURG
10:39
车次: 32314
提供运输自行车的设施
预订这列火车
06:00 10:39 04:39 1 0 0 0 0 0 0 1
1 LYON PART DIEU
06:08
STRASBOURG
09:45
车次: 6888
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
预订这列火车
06:08 09:45 03:37 直达 1 1 1 0 1 0 0
1 LYON PART DIEU
07:16
CHALON SUR SAONE
08:36
车次: 17756
提供运输自行车的设施
2 CHALON SUR SAONE
11:01
STRASBOURG
13:43
车次: 9582 为残障人士提供的服务 提供酒吧服务
预订这列火车
07:16 13:43 06:27 1 1 1 1 1 0 0 0
1 LYON PART DIEU
08:04
CHALON SUR SAONE
09:03
车次: 6866
为残障人士提供的服务 商务车厢
2 CHALON SUR SAONE
11:01
STRASBOURG
13:43
车次: 9582 为残障人士提供的服务 提供酒吧服务
预订这列火车
08:04 13:43 05:39 1 1 0 0 0 1 1 1
1 LYON PERRACHE
09:00
CHALON SUR SAONE
10:36
车次: 17804
提供运输自行车的设施
2 CHALON SUR SAONE
12:52
STRASBOURG
15:43
车次: 6878
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
预订这列火车
09:00 15:43 06:43 1 1 0 0 0 1 0 0
1 LYON PERRACHE
09:00
CHALON SUR SAONE
10:36
车次: 17804
提供运输自行车的设施
2 CHALON SUR SAONE
11:01
STRASBOURG
13:43
车次: 9582 为残障人士提供的服务 提供酒吧服务
预订这列火车
09:00 13:43 04:43 1 1 1 1 0 1 0 0
1 LYON PART DIEU
09:16
CHALON SUR SAONE
10:36
车次: 17804
提供运输自行车的设施
2 CHALON SUR SAONE
11:01
STRASBOURG
13:43
车次: 9582 为残障人士提供的服务 提供酒吧服务
预订这列火车
09:16 13:43 04:27 1 1 1 1 1 1 1 1
1 LYON PART DIEU
09:54
STRASBOURG
13:43
车次: 9582 为残障人士提供的服务 提供酒吧服务
预订这列火车
09:54 13:43 03:49 直达 1 1 1 1 1 1 1
1 LYON PART DIEU
09:54
MULHOUSE VILLE
12:52
车次: 9582 为残障人士提供的服务 提供酒吧服务
预订这列火车
09:54 12:52 04:43 直达 1 1 1 1 1 1 1
1 LYON PART DIEU
09:54
CHALON SUR SAONE
10:59
车次: 9582 为残障人士提供的服务 提供酒吧服务
2 CHALON SUR SAONE
12:52
STRASBOURG
15:43
车次: 6878
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
预订这列火车
09:54 15:43 05:49 1 1 1 1 1 1 1 1
1 LYON PART DIEU
11:16
CHALON SUR SAONE
12:35
车次: 17758
提供运输自行车的设施
2 CHALON SUR SAONE
12:52
STRASBOURG
15:43
车次: 6878
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
预订这列火车
11:16 15:43 04:27 1 1 1 1 1 1 1 1
1 LYON PART DIEU
11:51
STRASBOURG
15:43
车次: 6878
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
预订这列火车
11:51 15:43 03:52 直达 1 1 1 1 1 1 1
1 LYON PART DIEU
11:51
MULHOUSE VILLE
14:52
车次: 6878
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
预订这列火车
11:51 14:52 05:49 直达 1 0 0 1 0 0 0
1 LYON PART DIEU
11:51
MULHOUSE VILLE
14:52
车次: 6878
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
2 MULHOUSE VILLE
15:46
STRASBOURG
16:37
车次: 96228
提供运输自行车的设施
预订这列火车
11:51 16:37 04:46 1 1 1 1 0 1 0 0
1 LYON PART DIEU
11:51
MULHOUSE VILLE
14:52
车次: 6878
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
2 MULHOUSE VILLE
15:32
STRASBOURG
16:36
车次: 32320
提供运输自行车的设施
预订这列火车
11:51 16:36 04:45 1 0 0 0 1 0 1 1
1 LYON PART DIEU
14:16
DIJON VILLE
16:19
车次: 17810
提供运输自行车的设施
2 DIJON VILLE
17:39
STRASBOURG
19:47
车次: 6873
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务
预订这列火车
14:16 19:47 05:31 1 1 1 1 0 1 0 0
1 LYON PART DIEU
15:16
DIJON VILLE
17:19
车次: 17764
提供运输自行车的设施
2 DIJON VILLE
17:39
STRASBOURG
19:47
车次: 6873
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务
预订这列火车
15:16 19:47 04:31 1 1 1 1 1 1 1 1
1 LYON PART DIEU
15:16
DIJON VILLE
17:19
车次: 17764
提供运输自行车的设施
2 DIJON VILLE
19:47
STRASBOURG
21:50
车次: 6883
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
预订这列火车
15:16 21:50 06:34 1 1 1 1 1 1 0 1
1 LYON PART DIEU
15:16
DIJON VILLE
17:19
车次: 17764
提供运输自行车的设施
2 DIJON VILLE
19:47
STRASBOURG
21:55
车次: 6883
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
预订这列火车
15:16 21:55 06:39 1 0 0 0 0 0 1 0
1 LYON PART DIEU
16:04
STRASBOURG
19:47
车次: 6872
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务
预订这列火车
16:04 19:47 03:43 直达 1 1 1 1 1 1 1
1 LYON PART DIEU
16:04
DIJON VILLE
17:33
车次: 6872
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务
2 DIJON VILLE
19:47
STRASBOURG
21:50
车次: 6883
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
预订这列火车
16:04 21:50 05:46 1 1 1 1 1 1 0 1
1 LYON PART DIEU
16:04
MULHOUSE VILLE
18:53
车次: 6872
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务
2 MULHOUSE VILLE
19:46
STRASBOURG
20:39
车次: 96240
提供运输自行车的设施
预订这列火车
16:04 20:39 04:35 1 1 1 1 1 1 1 1
1 LYON PART DIEU
16:04
MULHOUSE VILLE
18:53
车次: 6872
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务
2 MULHOUSE VILLE
20:16
STRASBOURG
21:10
车次: 32304
提供运输自行车的设施
预订这列火车
16:04 21:10 05:06 1 1 1 1 1 1 1 1
1 LYON PART DIEU
16:04
MULHOUSE VILLE
18:53
车次: 6872
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务
2 MULHOUSE VILLE
21:16
STRASBOURG
22:14
车次: 96152
提供运输自行车的设施
预订这列火车
16:04 22:14 06:10 1 1 1 1 0 1 0 0
1 LYON PART DIEU
16:04
MULHOUSE VILLE
18:53
车次: 6872
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务
2 MULHOUSE VILLE
20:46
STRASBOURG
21:39
车次: 96244
提供运输自行车的设施
预订这列火车
16:04 21:39 05:35 1 0 0 0 0 1 0 0
1 LYON PART DIEU
16:04
DIJON VILLE
17:33
车次: 6872
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
2 DIJON VILLE
19:47
STRASBOURG
21:55
车次: 6883
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
预订这列火车
16:04 21:55 05:51 1 0 0 0 0 0 1 0
1 LYON PART DIEU
16:16
CHALON SUR SAONE
17:36
车次: 17812
提供运输自行车的设施
2 CHALON SUR SAONE
19:07
STRASBOURG
21:50
车次: 6882
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
预订这列火车
16:16 21:50 05:34 1 1 1 1 0 1 0 0
1 LYON PART DIEU
17:04
MULHOUSE VILLE
20:12
车次: 6885
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 自行车运送需付费 商务车厢
2 MULHOUSE VILLE
21:16
STRASBOURG
22:14
车次: 96152
提供运输自行车的设施
预订这列火车
17:04 22:14 05:10 1 1 1 1 0 1 0 0
1 LYON PART DIEU
17:04
DIJON VILLE
18:38
车次: 6864
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 自行车运送需付费 商务车厢
2 DIJON VILLE
19:47
STRASBOURG
21:50
车次: 6883
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
预订这列火车
17:04 21:50 04:46 1 1 1 1 1 1 0 0
1 LYON PART DIEU
17:04
MULHOUSE VILLE
20:12
车次: 6885
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 自行车运送需付费 商务车厢
2 MULHOUSE VILLE
21:46
STRASBOURG
22:39
车次: 96250
提供运输自行车的设施
预订这列火车
17:04 22:39 05:35 1 0 0 0 1 0 0 0
1 LYON PART DIEU
17:04
MULHOUSE VILLE
20:12
车次: 6885
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 自行车运送需付费 商务车厢
2 MULHOUSE VILLE
20:46
STRASBOURG
21:39
车次: 96244
提供运输自行车的设施
预订这列火车
17:04 21:39 04:35 1 0 0 0 0 1 0 0
1 LYON PART DIEU
17:16
CHALON SUR SAONE
18:36
车次: 17766
提供运输自行车的设施
2 CHALON SUR SAONE
19:07
STRASBOURG
21:50
车次: 6882
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
预订这列火车
17:16 21:50 04:34 1 1 1 1 1 1 0 1
1 LYON PART DIEU
17:16
CHALON SUR SAONE
18:36
车次: 17766
提供运输自行车的设施
2 CHALON SUR SAONE
19:07
STRASBOURG
21:55
车次: 6882
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
预订这列火车
17:16 21:55 04:39 1 0 0 0 0 0 1 0
1 LYON PART DIEU
18:04
STRASBOURG
21:50
车次: 6882
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
预订这列火车
18:04 21:50 03:46 直达 1 1 1 1 1 0 1
1 LYON PART DIEU
18:04
MULHOUSE VILLE
20:57
车次: 6882
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
2 MULHOUSE VILLE
21:16
STRASBOURG
22:14
车次: 96152
提供运输自行车的设施
预订这列火车
18:04 22:14 04:10 1 1 1 1 0 1 0 0
1 LYON PART DIEU
18:04
MULHOUSE VILLE
20:57
车次: 6882
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
2 MULHOUSE VILLE
21:46
STRASBOURG
22:39
车次: 96250
提供运输自行车的设施
预订这列火车
18:04 22:39 04:35 1 0 0 0 1 0 0 1
1 LYON PART DIEU
18:04
STRASBOURG
21:55
车次: 6882
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
预订这列火车
18:04 21:55 03:51 直达 0 0 0 0 0 1 0
1 LYON PART DIEU
18:04
MULHOUSE VILLE
20:59
车次: 6882
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
2 MULHOUSE VILLE
23:16
STRASBOURG
00:26
车次: 32330
提供运输自行车的设施
预订这列火车
18:04 00:26 06:22 1 0 0 0 0 0 1 0
1 LYON PART DIEU
20:08
STRASBOURG
23:35
车次: 6870
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
预订这列火车
20:08 23:35 03:27 直达 0 0 0 1 1 1 1
  出发 抵达 车行时长 换乘 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
1 STRASBOURG
05:19
LYON PART DIEU
08:52
车次: 6835
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
预订这列火车
05:19 08:52 03:33 直达 1 1 1 1 1 0 0
1 STRASBOURG
05:19
BESANCON FCTE TGV
06:45
车次: 6835
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
2 BESANCON FCTE TGV
08:37
LYON PART DIEU
10:56
车次: 6842
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 自行车运送需付费 商务车厢
预订这列火车
05:19 10:56 05:37 1 1 1 1 1 1 0 0
1 STRASBOURG
06:09
LYON PART DIEU
09:56
车次: 6833
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
预订这列火车
06:09 09:56 03:47 直达 0 0 0 0 0 1 1
1 STRASBOURG
06:09
CHALON SUR SAONE
08:53
车次: 6833
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
2 CHALON SUR SAONE
09:23
LYON PART DIEU
10:44
车次: 17751
提供运输自行车的设施
预订这列火车
06:09 10:44 04:35 1 0 0 0 0 0 1 1
1 STRASBOURG
06:09
CHALON SUR SAONE
08:53
车次: 6833
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
2 CHALON SUR SAONE
11:23
LYON PART DIEU
12:44
车次: 17755
提供运输自行车的设施
预订这列火车
06:09 12:44 06:35 1 0 0 0 0 0 1 0
1 STRASBOURG
06:09
BESANCON FCTE TGV
07:45
车次: 6833
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
2 BESANCON FCTE TGV
08:37
LYON PART DIEU
10:56
车次: 6842
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 自行车运送需付费 商务车厢
预订这列火车
06:09 10:56 04:47 1 0 0 0 0 0 1 1
1 STRASBOURG
09:11
LYON PART DIEU
12:56
车次: 6839
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
预订这列火车
09:11 12:56 03:45 直达 1 1 1 1 1 1 1
1 STRASBOURG
09:11
CHALON SUR SAONE
11:56
车次: 6839
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
2 CHALON SUR SAONE
12:23
LYON PART DIEU
13:44
车次: 17811
提供运输自行车的设施
预订这列火车
09:11 13:44 04:33 1 1 1 1 0 1 0 0
1 STRASBOURG
09:11
CHALON SUR SAONE
11:56
车次: 6839
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
2 CHALON SUR SAONE
13:23
LYON PART DIEU
14:44
车次: 17759
提供运输自行车的设施
预订这列火车
09:11 14:44 05:33 1 0 0 0 1 0 1 1
1 STRASBOURG
13:04
LYON PART DIEU
16:56
车次: 6841
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
预订这列火车
13:04 16:56 03:52 直达 1 1 1 1 1 1 0
1 STRASBOURG
16:15
LYON PART DIEU
19:56
车次: 9581 为残障人士提供的服务 提供酒吧服务
预订这列火车
16:15 19:56 03:41 直达 1 1 1 1 1 1 1
1 STRASBOURG
16:15
CHALON SUR SAONE
18:55
车次: 9581 为残障人士提供的服务 提供酒吧服务
2 CHALON SUR SAONE
19:23
LYON PART DIEU
20:44
车次: 17763
提供运输自行车的设施
预订这列火车
16:15 20:44 04:29 1 1 1 1 1 1 1 1
1 STRASBOURG
16:15
CHALON SUR SAONE
18:55
车次: 9581 为残障人士提供的服务 提供酒吧服务
2 CHALON SUR SAONE
20:23
LYON PART DIEU
21:44
车次: 17823
提供运输自行车的设施
预订这列火车
16:15 21:44 05:29 1 1 1 1 0 1 0 0
1 STRASBOURG
16:15
CHALON SUR SAONE
18:55
车次: 9581 为残障人士提供的服务 提供酒吧服务
2 CHALON SUR SAONE
19:23
LYON PERRACHE
20:57
车次: 17763
提供运输自行车的设施
预订这列火车
16:15 20:57 04:42 1 1 1 1 1 1 1 1
1 STRASBOURG
16:15
CHALON SUR SAONE
18:55
车次: 9581 为残障人士提供的服务 提供酒吧服务
2 CHALON SUR SAONE
21:23
LYON PART DIEU
22:44
车次: 17767
提供运输自行车的设施
预订这列火车
16:15 22:44 06:29 1 1 1 1 1 1 0 1
1 STRASBOURG
16:15
CHALON SUR SAONE
18:55
车次: 9581 为残障人士提供的服务 提供酒吧服务
2 CHALON SUR SAONE
21:23
LYON PERRACHE
22:57
车次: 17775
提供运输自行车的设施
预订这列火车
16:15 22:57 06:42 1 0 0 0 1 0 0 0
1 STRASBOURG
17:02
LYON PART DIEU
20:56
车次: 6827
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
预订这列火车
17:02 20:56 03:54 直达 1 1 1 1 1 1 1
1 STRASBOURG
17:02
DIJON VILLE
19:12
车次: 6827
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
2 DIJON VILLE
19:40
LYON PART DIEU
21:44
车次: 17823
提供运输自行车的设施
预订这列火车
17:02 21:44 04:42 1 1 1 1 0 1 0 0
1 STRASBOURG
17:02
DIJON VILLE
19:12
车次: 6827
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
2 DIJON VILLE
20:40
LYON PART DIEU
22:44
车次: 17767
提供运输自行车的设施
预订这列火车
17:02 22:44 05:42 1 1 1 1 1 1 0 1
1 STRASBOURG
17:02
DIJON VILLE
19:12
车次: 6827
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
2 DIJON VILLE
20:40
LYON PERRACHE
22:57
车次: 17775
提供运输自行车的设施
预订这列火车
17:02 22:57 05:55 1 0 0 0 1 0 0 1

主要车站在 里昂和 斯特拉斯

出发车站

里昂Part Dieu火车站

里昂Part Dieuç «è½¦ç«™

地址: 5, Place Charles Béraudier 69003 Lyon

开放时间: 周一至周三:上午五点十五分至下午十点
周四与周五:上午五点十五分至下午十一点
周六:上午五点十五分至下午十点
周日:上午五点十五分至下午十一点

往返该火车站的列车运行:
高速列车(TGV)、城际列车、地区列车(TER)
所提供服务:
法国国营铁路公司铁路工作人员服务、失物招领处、警察局、储物柜、问讯处、卫生间、行李寄存处、 线网络、ATM和电话亭。

了解更多

里昂Perrache火车站

里昂Perracheç «è½¦ç«™

地址: 14, cours de Verdun 69286 Lyon cedex 02

开放时间: 周一至周五:上午五点至上午十二点四十五分
周六与周日:上午五点至上午十二点四十五分

往返该火车站的列车运行:
高速列车(TGV)、地区列车(TER)
所提供服务:
法国国营铁路公司铁路工作人员服务、旅游信息咨询处、失物招领处、卫生间、候车室、ATM和公用电话亭。

了解更多

到达车站

斯特拉斯 中央火车站

æ–¯ç‰¹æ‹‰æ–¯å ¡ä¸­å¤®ç «è½¦ç«™

地址: 20 Place de la gare 67000 Strasbourg

开放时间: 周一至周五:上午四点四十五分至上午十二点四十五分
周六:上午四点四十五分至上午上二点四十五分
周日:上午五点至上午十二点四十五分
公共休息日:上午五点至上午十二点四十五分


往返该火车站的列车运行:
高速列车(TGV、ICE)、地区列车(TER)和城际夜车
所提供服务:
法国国营铁路公司铁路工作人员服务、残障旅客便利设施、失物招领处、旅游信息咨询处、卫生间、行李寄存处、 线网络、ATM和电话亭。

了解更多

Mulhouse Ville

地址: 10, Avenue du Général Leclerc 68100 Mulhouse

旅行感悟在里昂 和 斯特拉斯

斯特拉斯 

了解更多 / 法国回顾和评价 里昂 - 斯特拉斯 

 • "good"    
  good, hope you could provide more P@H tickets.