Raileurope
我们正在处理您的请求
里昂 - 青青河畔索恩
130 In stock

列车 里昂 → 青青河畔索恩

¥130


我们正在处理您的请求


概览 往返里昂和青青河畔索恩之间平均需时 1h58分钟。最短路线需时59分钟。以里昂为起点的首趟火车在05:04发车,末趟火车在22:10发车。每天平均有31趟火车往返里昂和青青河畔索恩,约每30分钟一趟火车。
 • 出发车站 : Lyon part dieu (5, Place Charles Béraudier 69003 Lyon)
  Lyon perrache (14, cours de Verdun 69286 Lyon cedex 02)
为什么选择我们?
 • 550 万名


  旅客(2015 年)
  值得信赖的
  欧洲火车票及通票经销商
  火车旅行在大众变得更普及流行,而我们一直与旅客并肩,提供专业可 的服务,备受信赖。
 • 15,000 个


  欧洲目的地
  一站式简易购票体验
  我们为旅客提供全方位欧洲火车旅行产品,包括点到点车票、通票,以及各式各 的观光活动体验。
 • 75 年+


  火车旅行资深经验
  欧洲旅游专家
  在过去 75 年里,我们一直致力让欧洲火车旅行变得更简单 阻。
需要帮助?


时刻表

¥130 ¥130

里昂 -> 青青河畔索恩

  出发 抵达 车行时长 换乘 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
1 LYON PERRACHE
05:04
CHALON SUR SAONE
06:36
车次: 17774
提供运输自行车的设施
预订这列火车
05:04 06:36 01:32 直达 1 0 0 0 0 0 0
1 LYON PERRACHE
05:04
MACON VILLE
06:03
车次: 17774
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
06:52
CHALON SUR SAONE
07:31
车次: 91500
提供运输自行车的设施
预订这列火车
05:04 07:31 02:27 1 1 0 0 0 0 0 0
1 LYON PART DIEU
05:16
CHALON SUR SAONE
06:36
车次: 17774
提供运输自行车的设施
预订这列火车
05:16 06:36 01:20 直达 1 0 0 0 0 0 0
1 LYON PART DIEU
05:16
MACON VILLE
06:03
车次: 17774
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
06:52
CHALON SUR SAONE
07:31
车次: 91500
提供运输自行车的设施
预订这列火车
05:16 07:31 02:15 1 1 0 0 0 0 0 0
1 LYON PART DIEU
06:00
CHALON SUR SAONE
07:03
车次: 6880
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
预订这列火车
06:00 07:03 01:03 直达 0 0 0 1 0 1 1
1 LYON PART DIEU
06:00
MACON VILLE
06:34
车次: 6880
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
2 MACON VILLE
08:05
CHALON SUR SAONE
08:36
车次: 17756
提供运输自行车的设施
预订这列火车
06:00 08:36 02:36 1 0 0 0 1 0 1 1
1 LYON PERRACHE
06:04
CHALON SUR SAONE
07:36
车次: 17800
提供运输自行车的设施
预订这列火车
06:04 07:36 01:32 直达 1 1 1 0 1 0 0
1 LYON PERRACHE
06:04
MACON VILLE
07:03
车次: 17800
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
07:35
CHALON SUR SAONE
08:14
车次: 91502
提供运输自行车的设施
预订这列火车
06:04 08:14 02:10 1 1 1 1 0 1 0 0
1 LYON PART DIEU
06:16
CHALON SUR SAONE
07:36
车次: 17800
提供运输自行车的设施
预订这列火车
06:16 07:36 01:20 直达 1 1 1 0 1 0 0
1 LYON PART DIEU
06:16
MACON VILLE
07:03
车次: 17800
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
07:35
CHALON SUR SAONE
08:14
车次: 91502
提供运输自行车的设施
预订这列火车
06:16 08:14 01:58 1 1 1 1 0 1 0 0
1 LYON PART DIEU
07:16
CHALON SUR SAONE
08:36
车次: 17756
提供运输自行车的设施
预订这列火车
07:16 08:36 01:20 直达 1 1 1 1 1 1 1
1 LYON PART DIEU
07:16
MACON VILLE
08:03
车次: 17756
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
09:05
CHALON SUR SAONE
09:36
车次: 17802
提供运输自行车的设施
预订这列火车
07:16 09:36 02:20 1 1 1 1 0 1 0 0
1 LYON PART DIEU
07:16
MACON VILLE
08:03
车次: 17756
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
10:05
CHALON SUR SAONE
10:36
车次: 17804
提供运输自行车的设施
预订这列火车
07:16 10:36 03:20 1 0 0 0 1 0 1 1
1 LYON PERRACHE
07:25
MACON VILLE
08:25
车次: 86172
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
09:05
CHALON SUR SAONE
09:36
车次: 17802
提供运输自行车的设施
预订这列火车
07:25 09:36 02:11 1 1 1 1 0 1 0 0
1 LYON PART DIEU
08:04
CHALON SUR SAONE
09:03
车次: 6866
为残障人士提供的服务 商务车厢
预订这列火车
08:04 09:03 00:59 直达 1 1 1 1 1 1 1
1 LYON PART DIEU
08:16
CHALON SUR SAONE
09:36
车次: 17802
提供运输自行车的设施
预订这列火车
08:16 09:36 01:20 直达 1 1 1 0 1 0 0
1 LYON PART DIEU
08:16
MACON VILLE
09:03
车次: 17802
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
10:05
CHALON SUR SAONE
10:36
车次: 17804
提供运输自行车的设施
预订这列火车
08:16 10:36 02:20 1 1 1 1 0 1 0 0
1 LYON PERRACHE
08:25
MACON VILLE
09:25
车次: 86174
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
10:05
CHALON SUR SAONE
10:36
车次: 17804
提供运输自行车的设施
预订这列火车
08:25 10:36 02:11 1 1 1 1 1 1 1 1
1 LYON PERRACHE
09:00
CHALON SUR SAONE
10:36
车次: 17804
提供运输自行车的设施
预订这列火车
09:00 10:36 01:36 直达 1 1 1 0 1 0 0
1 LYON PERRACHE
09:00
MACON VILLE
10:03
车次: 17804
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
11:05
CHALON SUR SAONE
11:36
车次: 17806
提供运输自行车的设施
预订这列火车
09:00 11:36 02:36 1 1 1 1 0 1 0 0
1 LYON PART DIEU
09:16
CHALON SUR SAONE
10:36
车次: 17804
提供运输自行车的设施
预订这列火车
09:16 10:36 01:20 直达 1 1 1 1 1 1 1
1 LYON PART DIEU
09:16
MACON VILLE
10:03
车次: 17804
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
11:05
CHALON SUR SAONE
11:36
车次: 17806
提供运输自行车的设施
预订这列火车
09:16 11:36 02:20 1 1 1 1 0 1 0 0
1 LYON PART DIEU
09:16
MACON VILLE
10:03
车次: 17804
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
12:05
CHALON SUR SAONE
12:36
车次: 17760
提供运输自行车的设施
预订这列火车
09:16 12:36 03:20 1 0 0 0 1 0 1 1
1 LYON PART DIEU
09:54
CHALON SUR SAONE
10:59
车次: 9582 为残障人士提供的服务 提供酒吧服务
预订这列火车
09:54 10:59 01:05 直达 1 1 1 1 1 1 1
1 LYON PART DIEU
10:16
CHALON SUR SAONE
11:36
车次: 17806
提供运输自行车的设施
预订这列火车
10:16 11:36 01:20 直达 1 1 1 0 1 0 0
1 LYON PART DIEU
10:16
MACON VILLE
11:03
车次: 17806
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
12:05
CHALON SUR SAONE
12:35
车次: 17758
提供运输自行车的设施
预订这列火车
10:16 12:35 02:19 1 1 1 1 0 1 0 0
1 LYON PART DIEU
11:16
CHALON SUR SAONE
12:35
车次: 17758
提供运输自行车的设施
预订这列火车
11:16 12:35 01:19 直达 1 1 1 0 1 0 0
1 LYON PART DIEU
11:16
MACON VILLE
12:03
车次: 17758
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
13:05
CHALON SUR SAONE
13:36
车次: 17808
提供运输自行车的设施
预订这列火车
11:16 13:36 02:20 1 1 1 1 0 1 0 0
1 LYON PART DIEU
11:16
CHALON SUR SAONE
12:36
车次: 17760
提供运输自行车的设施
预订这列火车
11:16 12:36 01:20 直达 0 0 0 1 0 1 1
1 LYON PART DIEU
11:16
MACON VILLE
12:03
车次: 17760
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
14:05
CHALON SUR SAONE
14:36
车次: 17762
提供运输自行车的设施
预订这列火车
11:16 14:36 03:20 1 0 0 0 1 0 1 1
1 LYON PART DIEU
11:16
MACON VILLE
12:03
车次: 17760
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
13:21
CHALON SUR SAONE
13:57
车次: 91980
提供运输自行车的设施
预订这列火车
11:16 13:57 02:41 1 0 0 0 0 0 1 0
1 LYON PART DIEU
11:51
CHALON SUR SAONE
12:50
车次: 6878
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
预订这列火车
11:51 12:50 00:59 直达 1 1 1 1 1 1 1
1 LYON PART DIEU
12:16
CHALON SUR SAONE
13:36
车次: 17808
提供运输自行车的设施
预订这列火车
12:16 13:36 01:20 直达 1 1 1 0 1 0 0
1 LYON PART DIEU
12:16
MACON VILLE
13:03
车次: 17808
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
13:21
CHALON SUR SAONE
13:57
车次: 91980
提供运输自行车的设施
预订这列火车
12:16 13:57 01:41 1 1 1 1 0 1 0 0
1 LYON PART DIEU
13:16
CHALON SUR SAONE
14:36
车次: 17762
提供运输自行车的设施
预订这列火车
13:16 14:36 01:20 直达 1 1 1 1 1 1 1
1 LYON PART DIEU
13:16
MACON VILLE
14:03
车次: 17762
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
15:05
CHALON SUR SAONE
15:36
车次: 17810
提供运输自行车的设施
预订这列火车
13:16 15:36 02:20 1 1 1 1 0 1 0 0
1 LYON PART DIEU
13:16
MACON VILLE
14:03
车次: 17762
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
16:05
CHALON SUR SAONE
16:36
车次: 17764
提供运输自行车的设施
预订这列火车
13:16 16:36 03:20 1 1 1 1 1 1 1 1
1 LYON PERRACHE
13:25
MACON VILLE
14:25
车次: 86018
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
15:05
CHALON SUR SAONE
15:36
车次: 17810
提供运输自行车的设施
预订这列火车
13:25 15:36 02:11 1 1 1 1 0 1 0 0
1 LYON PART DIEU
14:16
CHALON SUR SAONE
15:36
车次: 17810
提供运输自行车的设施
预订这列火车
14:16 15:36 01:20 直达 1 1 1 0 1 0 0
1 LYON PART DIEU
14:16
MACON VILLE
15:03
车次: 17810
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
16:05
CHALON SUR SAONE
16:36
车次: 17764
提供运输自行车的设施
预订这列火车
14:16 16:36 02:20 1 1 1 1 0 1 0 0
1 LYON PART DIEU
15:16
CHALON SUR SAONE
16:36
车次: 17764
提供运输自行车的设施
预订这列火车
15:16 16:36 01:20 直达 1 1 1 1 1 1 1
1 LYON PART DIEU
15:16
MACON VILLE
16:03
车次: 17764
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
16:50
CHALON SUR SAONE
17:30
车次: 91504
提供运输自行车的设施
预订这列火车
15:16 17:30 02:14 1 1 1 1 0 1 0 0
1 LYON PART DIEU
15:16
MACON VILLE
16:03
车次: 17764
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
18:05
CHALON SUR SAONE
18:36
车次: 17766
提供运输自行车的设施
预订这列火车
15:16 18:36 03:20 1 1 1 1 1 1 1 1
1 LYON PART DIEU
16:04
MACON VILLE
16:36
车次: 6872
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
2 MACON VILLE
16:50
CHALON SUR SAONE
17:30
车次: 91504
提供运输自行车的设施
预订这列火车
16:04 17:30 01:26 1 1 1 1 0 1 0 0
1 LYON PART DIEU
16:04
MACON VILLE
16:36
车次: 6872
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
2 MACON VILLE
18:05
CHALON SUR SAONE
18:36
车次: 17766
提供运输自行车的设施
预订这列火车
16:04 18:36 02:32 1 0 0 0 1 0 1 1
1 LYON PART DIEU
16:16
CHALON SUR SAONE
17:36
车次: 17812
提供运输自行车的设施
预订这列火车
16:16 17:36 01:20 直达 1 1 1 0 1 0 0
1 LYON PERRACHE
16:33
MACON VILLE
17:33
车次: 86028
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
18:05
CHALON SUR SAONE
18:36
车次: 17766
提供运输自行车的设施
预订这列火车
16:33 18:36 02:03 1 0 1 1 0 1 0 0
1 LYON PART DIEU
17:04
MACON VILLE
17:38
车次: 6885
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 自行车运送需付费 商务车厢
2 MACON VILLE
18:05
CHALON SUR SAONE
18:36
车次: 17766
提供运输自行车的设施
预订这列火车
17:04 18:36 01:32 1 0 0 0 1 0 0 0
1 LYON PART DIEU
17:16
CHALON SUR SAONE
18:36
车次: 17766
提供运输自行车的设施
预订这列火车
17:16 18:36 01:20 直达 0 0 0 1 0 1 1
1 LYON PART DIEU
17:16
MACON VILLE
18:03
车次: 17766
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
18:20
CHALON SUR SAONE
19:00
车次: 91506
提供运输自行车的设施
预订这列火车
17:16 19:00 01:44 1 0 0 0 1 0 1 1
1 LYON PART DIEU
17:16
MACON VILLE
18:03
车次: 17766
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
20:05
CHALON SUR SAONE
20:36
车次: 17816
提供运输自行车的设施
预订这列火车
17:16 20:36 03:20 1 0 0 0 1 0 1 1
1 LYON PERRACHE
17:25
MACON VILLE
18:26
车次: 86122
2 MACON VILLE
20:05
CHALON SUR SAONE
20:36
车次: 17816
提供运输自行车的设施
预订这列火车
17:25 20:36 03:11 1 0 0 0 1 0 1 0
1 LYON PART DIEU
18:04
CHALON SUR SAONE
19:05
车次: 6868
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
预订这列火车
18:04 19:05 01:01 直达 0 0 0 1 0 1 1
1 LYON PART DIEU
19:16
CHALON SUR SAONE
20:36
车次: 17816
提供运输自行车的设施
预订这列火车
19:16 20:36 01:20 直达 0 0 0 1 0 1 1
1 LYON PERRACHE
19:25
MACON VILLE
20:30
车次: 86186
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
22:47
CHALON SUR SAONE
23:12
车次: 6876
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 自行车运送需付费 商务车厢
预订这列火车
19:25 23:12 03:47 1 0 0 0 1 0 1 1
1 LYON PART DIEU
22:10
CHALON SUR SAONE
23:12
车次: 6876
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 自行车运送需付费 商务车厢
预订这列火车
22:10 23:12 01:02 直达 0 0 0 1 0 1 1
  出发 抵达 车行时长 换乘 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
1 CHALON SUR SAONE
06:23
LYON PART DIEU
07:44
车次: 17801
提供运输自行车的设施
预订这列火车
06:23 07:44 01:21 直达 1 1 1 0 1 0 0
1 CHALON SUR SAONE
06:35
MACON VILLE
07:12
车次: 91981
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
07:24
LYON PART DIEU
08:14
车次: 86007
提供运输自行车的设施
预订这列火车
06:35 08:14 01:39 1 1 1 1 0 1 0 0
1 CHALON SUR SAONE
06:35
MACON VILLE
07:12
车次: 91981
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
07:24
LYON PERRACHE
08:26
车次: 86007
提供运输自行车的设施
预订这列火车
06:35 08:26 01:51 1 1 1 1 0 1 0 0
1 CHALON SUR SAONE
06:47
LYON PART DIEU
07:55
车次: 6801
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
预订这列火车
06:47 07:55 01:08 直达 1 1 1 1 1 1 1
1 CHALON SUR SAONE
07:23
LYON PART DIEU
08:44
车次: 17803
提供运输自行车的设施
预订这列火车
07:23 08:44 01:21 直达 1 1 1 1 1 1 1
1 CHALON SUR SAONE
07:35
MACON VILLE
08:12
车次: 91501
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
08:25
LYON PART DIEU
09:14
车次: 86013
提供运输自行车的设施
预订这列火车
07:35 09:14 01:39 1 1 1 1 0 1 0 0
1 CHALON SUR SAONE
07:35
MACON VILLE
08:12
车次: 91501
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
08:25
LYON PERRACHE
09:26
车次: 86013
提供运输自行车的设施
预订这列火车
07:35 09:26 01:51 1 1 1 1 0 1 0 0
1 CHALON SUR SAONE
08:23
LYON PART DIEU
09:44
车次: 17805
提供运输自行车的设施
预订这列火车
08:23 09:44 01:21 直达 1 1 1 0 1 0 0
1 CHALON SUR SAONE
08:23
MACON VILLE
08:54
车次: 17805
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
09:56
LYON PART DIEU
10:44
车次: 17751
提供运输自行车的设施
预订这列火车
08:23 10:44 02:21 1 1 1 1 0 1 0 0
1 CHALON SUR SAONE
08:56
LYON PART DIEU
09:56
车次: 6833
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
预订这列火车
08:56 09:56 01:00 直达 0 0 0 0 0 1 1
1 CHALON SUR SAONE
09:23
LYON PART DIEU
10:44
车次: 17751
提供运输自行车的设施
预订这列火车
09:23 10:44 01:21 直达 1 1 1 1 1 1 1
1 CHALON SUR SAONE
09:23
MACON VILLE
09:54
车次: 17751
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
10:56
LYON PART DIEU
11:44
车次: 17809
提供运输自行车的设施
预订这列火车
09:23 11:44 02:21 1 1 1 1 0 1 0 0
1 CHALON SUR SAONE
09:23
MACON VILLE
09:54
车次: 17751
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
10:22
LYON PART DIEU
10:56
车次: 6842
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 自行车运送需付费 商务车厢
预订这列火车
09:23 10:56 01:33 1 1 1 1 1 1 1 1
1 CHALON SUR SAONE
09:23
MACON VILLE
09:54
车次: 17807
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
11:56
LYON PART DIEU
12:44
车次: 17755
提供运输自行车的设施
预订这列火车
09:23 12:44 03:21 1 0 0 0 1 0 1 1
1 CHALON SUR SAONE
10:23
LYON PART DIEU
11:44
车次: 17809
提供运输自行车的设施
预订这列火车
10:23 11:44 01:21 直达 1 1 1 0 1 0 0
1 CHALON SUR SAONE
10:23
MACON VILLE
10:54
车次: 17809
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
11:56
LYON PART DIEU
12:44
车次: 17753
提供运输自行车的设施
预订这列火车
10:23 12:44 02:21 1 1 1 1 0 1 0 0
1 CHALON SUR SAONE
11:22
LYON PART DIEU
12:44
车次: 17753
提供运输自行车的设施
预订这列火车
11:22 12:44 01:22 直达 1 1 1 0 1 0 0
1 CHALON SUR SAONE
11:22
MACON VILLE
11:54
车次: 17753
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
12:35
LYON PERRACHE
13:35
车次: 86125
提供运输自行车的设施
预订这列火车
11:22 13:35 02:13 1 1 1 1 0 1 0 0
1 CHALON SUR SAONE
11:22
MACON VILLE
11:54
车次: 17753
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
12:56
LYON PART DIEU
13:44
车次: 17811
提供运输自行车的设施
预订这列火车
11:22 13:44 02:22 1 1 1 1 0 1 0 0
1 CHALON SUR SAONE
11:23
LYON PART DIEU
12:44
车次: 17755
提供运输自行车的设施
预订这列火车
11:23 12:44 01:21 直达 0 0 0 1 0 1 1
1 CHALON SUR SAONE
11:23
MACON VILLE
11:54
车次: 17755
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
12:35
LYON PERRACHE
13:35
车次: 86125
提供运输自行车的设施
预订这列火车
11:23 13:35 02:12 1 0 0 0 1 0 1 1
1 CHALON SUR SAONE
11:23
MACON VILLE
11:54
车次: 17755
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
13:56
LYON PART DIEU
14:44
车次: 17759
提供运输自行车的设施
预订这列火车
11:23 14:44 03:21 1 0 0 0 1 0 1 1
1 CHALON SUR SAONE
11:58
LYON PART DIEU
12:56
车次: 6825
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
预订这列火车
11:58 12:56 00:58 直达 1 1 1 1 1 1 1
1 CHALON SUR SAONE
12:23
LYON PART DIEU
13:44
车次: 17811
提供运输自行车的设施
预订这列火车
12:23 13:44 01:21 直达 1 1 1 0 1 0 0
1 CHALON SUR SAONE
12:27
MACON VILLE
13:04
车次: 91983
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
13:56
LYON PART DIEU
14:44
车次: 17757
提供运输自行车的设施
预订这列火车
12:27 14:44 02:17 1 1 1 1 0 1 1 0
1 CHALON SUR SAONE
13:23
LYON PART DIEU
14:44
车次: 17757
提供运输自行车的设施
预订这列火车
13:23 14:44 01:21 直达 1 1 1 1 1 1 1
1 CHALON SUR SAONE
13:23
MACON VILLE
13:54
车次: 17757
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
14:56
LYON PART DIEU
15:44
车次: 17813
提供运输自行车的设施
预订这列火车
13:23 15:44 02:21 1 1 1 1 0 1 0 0
1 CHALON SUR SAONE
13:23
MACON VILLE
13:54
车次: 17759
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
15:56
LYON PART DIEU
16:44
车次: 17815
提供运输自行车的设施
预订这列火车
13:23 16:44 03:21 1 0 0 0 1 0 1 1
1 CHALON SUR SAONE
14:23
LYON PART DIEU
15:44
车次: 17813
提供运输自行车的设施
预订这列火车
14:23 15:44 01:21 直达 1 1 1 0 1 0 0
1 CHALON SUR SAONE
14:23
MACON VILLE
14:54
车次: 17813
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
15:56
LYON PART DIEU
16:44
车次: 17815
提供运输自行车的设施
预订这列火车
14:23 16:44 02:21 1 1 1 1 0 1 0 0
1 CHALON SUR SAONE
15:23
LYON PART DIEU
16:44
车次: 17815
提供运输自行车的设施
预订这列火车
15:23 16:44 01:21 直达 1 1 1 1 1 1 1
1 CHALON SUR SAONE
15:23
MACON VILLE
15:54
车次: 17815
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
16:21
LYON PART DIEU
16:56
车次: 6841
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
预订这列火车
15:23 16:56 01:33 1 1 1 1 1 1 1 0
1 CHALON SUR SAONE
16:23
LYON PART DIEU
17:44
车次: 17817
提供运输自行车的设施
预订这列火车
16:23 17:44 01:21 直达 1 1 1 0 1 0 0
1 CHALON SUR SAONE
16:23
MACON VILLE
16:54
车次: 17817
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
17:35
LYON PERRACHE
18:35
车次: 86143
提供运输自行车的设施
预订这列火车
16:23 18:35 02:12 1 1 1 1 0 1 0 0
1 CHALON SUR SAONE
16:23
MACON VILLE
16:54
车次: 17817
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
17:56
LYON PART DIEU
18:44
车次: 17761
提供运输自行车的设施
预订这列火车
16:23 18:44 02:21 1 1 1 1 0 1 0 0
1 CHALON SUR SAONE
16:55
LYON PART DIEU
17:56
车次: 6815
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 自行车运送需付费 商务车厢
预订这列火车
16:55 17:56 01:01 直达 1 1 1 1 1 1 0
1 CHALON SUR SAONE
17:23
LYON PART DIEU
18:44
车次: 17761
提供运输自行车的设施
预订这列火车
17:23 18:44 01:21 直达 1 1 1 1 1 1 1
1 CHALON SUR SAONE
17:23
MACON VILLE
17:54
车次: 17761
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
18:35
LYON PERRACHE
19:35
车次: 86147
提供运输自行车的设施
预订这列火车
17:23 19:35 02:12 1 1 1 1 1 1 1 1
1 CHALON SUR SAONE
17:23
MACON VILLE
17:54
车次: 17761
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
18:56
LYON PART DIEU
19:44
车次: 17821
提供运输自行车的设施
预订这列火车
17:23 19:44 02:21 1 1 1 1 0 1 0 0
1 CHALON SUR SAONE
17:23
MACON VILLE
17:54
车次: 17761
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
19:56
LYON PART DIEU
20:44
车次: 17763
提供运输自行车的设施
预订这列火车
17:23 20:44 03:21 1 1 1 1 1 1 1 1
1 CHALON SUR SAONE
17:23
MACON VILLE
17:54
车次: 17761
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
19:56
LYON PERRACHE
20:57
车次: 17763
提供运输自行车的设施
预订这列火车
17:23 20:57 03:34 1 1 1 1 1 1 1 1
1 CHALON SUR SAONE
17:23
MACON VILLE
17:54
车次: 17761
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
20:18
LYON PART DIEU
20:56
车次: 6822
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
预订这列火车
17:23 20:56 03:33 1 1 1 1 1 1 1 1
1 CHALON SUR SAONE
17:28
MACON VILLE
18:08
车次: 91503
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
18:35
LYON PERRACHE
19:35
车次: 86147
提供运输自行车的设施
预订这列火车
17:28 19:35 02:07 1 1 1 1 1 1 1 1
1 CHALON SUR SAONE
17:28
MACON VILLE
18:08
车次: 91503
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
19:56
LYON PART DIEU
20:44
车次: 17763
提供运输自行车的设施
预订这列火车
17:28 20:44 03:16 1 0 0 0 1 0 0 1
1 CHALON SUR SAONE
17:28
MACON VILLE
18:08
车次: 91503
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
19:56
LYON PERRACHE
20:57
车次: 17763
提供运输自行车的设施
预订这列火车
17:28 20:57 03:29 1 0 0 0 1 0 0 0
1 CHALON SUR SAONE
18:58
LYON PART DIEU
19:56
车次: 9581 为残障人士提供的服务 提供酒吧服务
预订这列火车
18:58 19:56 00:58 直达 0 0 0 1 0 1 1
1 CHALON SUR SAONE
19:23
LYON PART DIEU
20:44
车次: 17763
提供运输自行车的设施
预订这列火车
19:23 20:44 01:21 直达 0 0 0 1 0 0 1
1 CHALON SUR SAONE
19:23
LYON PERRACHE
20:57
车次: 17763
提供运输自行车的设施
预订这列火车
19:23 20:57 01:34 直达 0 0 0 1 0 0 1
1 CHALON SUR SAONE
19:23
MACON VILLE
19:54
车次: 17763
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
20:18
LYON PART DIEU
20:56
车次: 6822
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
预订这列火车
19:23 20:56 01:33 1 0 0 0 1 0 0 1
1 CHALON SUR SAONE
19:23
MACON VILLE
19:54
车次: 17763
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
21:56
LYON PART DIEU
22:44
车次: 17775
提供运输自行车的设施
预订这列火车
19:23 22:44 03:21 1 0 0 0 0 0 0 1
1 CHALON SUR SAONE
19:23
MACON VILLE
19:54
车次: 17763
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
21:56
LYON PERRACHE
22:57
车次: 17775
提供运输自行车的设施
预订这列火车
19:23 22:57 03:34 1 0 0 0 0 0 0 1
1 CHALON SUR SAONE
19:25
LYON PART DIEU
20:44
车次: 17763
提供运输自行车的设施
预订这列火车
19:25 20:44 01:19 直达 0 0 0 0 0 1 0
1 CHALON SUR SAONE
19:25
LYON PERRACHE
20:57
车次: 17763
提供运输自行车的设施
预订这列火车
19:25 20:57 01:32 直达 0 0 0 0 0 1 0
1 CHALON SUR SAONE
19:25
MACON VILLE
19:56
车次: 17763
提供运输自行车的设施
2 MACON VILLE
20:18
LYON PART DIEU
20:56
车次: 6822
为残障人士提供的服务 提供酒吧服务 商务车厢
预订这列火车
19:25 20:56 01:31 1 0 0 0 0 0 1 0
1 CHALON SUR SAONE
21:23
LYON PART DIEU
22:44
车次: 17775
提供运输自行车的设施
预订这列火车
21:23 22:44 01:21 直达 0 0 0 1 0 0 1
1 CHALON SUR SAONE
21:23
LYON PERRACHE
22:57
车次: 17775
提供运输自行车的设施
预订这列火车
21:23 22:57 01:34 直达 0 0 0 1 0 0 1

主要车站在 里昂和 青青河畔索恩

出发车站

里昂Perrache火车站

里昂Perracheç «è½¦ç«™

地址: 14, cours de Verdun 69286 Lyon cedex 02

开放时间: 周一至周五:上午五点至上午十二点四十五分
周六与周日:上午五点至上午十二点四十五分

往返该火车站的列车运行:
高速列车(TGV)、地区列车(TER)
所提供服务:
法国国营铁路公司铁路工作人员服务、旅游信息咨询处、失物招领处、卫生间、候车室、ATM和公用电话亭。

了解更多

里昂Part Dieu火车站

里昂Part Dieuç «è½¦ç«™

地址: 5, Place Charles Béraudier 69003 Lyon

开放时间: 周一至周三:上午五点十五分至下午十点
周四与周五:上午五点十五分至下午十一点
周六:上午五点十五分至下午十点
周日:上午五点十五分至下午十一点

往返该火车站的列车运行:
高速列车(TGV)、城际列车、地区列车(TER)
所提供服务:
法国国营铁路公司铁路工作人员服务、失物招领处、警察局、储物柜、问讯处、卫生间、行李寄存处、 线网络、ATM和电话亭。

了解更多

旅行感悟在里昂 和 青青河畔索恩

青青河畔索恩

了解更多 / 法国回顾和评价 里昂 - 青青河畔索恩